בקשה להסרה מקבלת דיוור
  • להלן בקשה להסרה מקבלת דיוור
  • ההסרה תתבצע  במידה וכתובת המייל שנרשמה נכונה וקיימת ברשת
  • המידה ותגיע לחברתנו פנייה או שליחת דבר מה מטעמך במייל הן בתחום התעסוקה או באחד מהתחומים בהן עוסקת החברה תתכן הוספה לרשימת הנמענים שכן זו תחשב כפניה חוזרת
  • ט.ל.ח
 

 מייל להסרה: